Discussieplatform voor administratieve cases en vraagbaak voor starters

 
d3mmers
Berichten: 1
Lid geworden op: 22 maart

Aangifte IB- Saldo fiscalewinstberekening is niet gelijk aan

22 maart

Beste forum leden,

Ik heb een probleem met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting voor de eenmanszaak.
Ik heb een aantal artikelen gevonden van mensen met hetzelfde probleem, maar kom er nog niet echt uit.

Wanneer ik de aangifte compleet heb ingevuld, geeft het programma aan het eind de volgende melding:

"Het saldo fiscale winstberekening (€ 1.203) is niet gelijk aan het saldo winst-en-verliesrekening of aan het winstaandeel van uw ondernemingen (€ 254)."

Het saldo van de winst en verlies rekening is 254,- welke is ontstaan uit de volgende berekening:

Opbrengsten -/- Inkoopkosten -/- Overige bedrijfskosten + Kleine ondernemersregeling voordeel (niet afgedragen BTW)


Dan de balans:

Overzicht activa:

Begin boekjaar was alles 0. De eenmanszaak is gestart in 2011.
Eind boekjaar:

Voorraden (kostprijs producten) + Liquide middelen (Kas + bankrekening) = 1803,-Overzicht passiva:

Simpel (zou je zeggen).
Geen kortlopende schulden, omdat de KOR elk kwartaal wordt toegepast.

Dus passiva is alleen het eigen vermogen, namelijk gelijk aan de activa kant van de balans.Verder zijn er geen dingen / geld onttrokken uit de onderneming.

Wel zijn er privé stortingen gedaan. Ook dit heb ik ingevuld. 600,-

Wat vergeet ik hier nou in te vullen, om het kloppend te maken?


Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.